Porsche

Porsche

کشور: آلمان

Porsche در اشتوت گارد آلمان در سال 1972 تاسیس شد. این کمپانی تنوع زیادی در تولید عینک و ساعت و عطرهای مردانه و لوازم اسپرت و ورزشی و لوکس ،موبایل و لوازم منزل دارد. در سال 2008 اولین عطر این کمپانی روانه بازار شد و تا سال 2013 تعداد 6 عطر در کارنامه کاری خود ثبت کرده است.

عطرهای این کمپانی بشرح ذیل میباشد:

محصولی در این دسته وجود ندارد