Parfums de Marly

Parfums de Marly

کشور : فرانسه

Parfums de Marly کمپانی تخصصی عطر ادکلن می باشد که با تولید عطر فوق العاده و بی نظیر برای لویی پانزدهم به منظور مسابقات سوار کاری جان تازه ای به این مجموعه داد. محصولات مارلی بر اساس نام بهترین و معروفترین اسبهای دنیا نامگذاری میشود. در فاصله زمانی 2011 تا 2015 این کمپانی تعداد 17 عطر در کارنامه کاری خود دارد.

عطرهای این برند بشرح ذیل است:


محصولی در این دسته وجود ندارد