Mariah Carey

Mariah Carey

کشور: آمریکا

Mariah Carey خواننده مشهور پاپ امریکایی است که در سال 1969 در نیویورک بدنیا آمد. در سال 2007 اولین عطر خود بانام M را با همکاری الیزابت آردن تولید کرد و در ادامه عطرهای موفق زنانه اش روانه بازار شد. از سال 2007 تا 2013 تعداد 14 عطر در کارنامه خود دارد.

عطرهای ماریا کری بشرح ذیل است:


محصولی در این دسته وجود ندارد