Nina Ricci

Nina Ricci

کشور: فرانسه

 یک خانه مد فرانسوی است که توسط Maria "Nina" Ricci و پسرش Robert با اصلیت ایتالیایی در سال 1932 در پاریس راه اندازی شد. نینا کار طراحی لباس و پسرش روبرت مدیریت مجموعه و امور ورود به دنیای عطر و ادکلن را انجام میداد. اولین عطر نینا ریچی با نام  Coeur Joie در سال 1946 وارد بازار شد. این عطر در یک بطری زیبا که توسط لالیک طراحی شده بود ارائه شد و شروعی بود برای همکاری بین دو کمپانی که سالها ادامه داشت. تا سال 2015 تعداد 55 عطر توسط این کمپانی تولید شده است.

برخی از ادکلنهای این شرکت بشرح ذیل است:


محصولی در این دسته وجود ندارد